Hơn 51.000 tỷ đồng nợ xấu tại TP HCM

Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM cho biết, đến 30/11 tổng nợ xấu trên địa bàn hơn 51.000 tỷ đồng, chiếm 5,49% tổng dư nợ. Trong đó, nợ xấu cho vay lĩnh vực sản xuất kinh doanh chiếm 71%, phi sản xuất kinh doanh chiếm 29%. Nếu không cơ cấu lại nợ theo Quyết định 780 thì nợ xấu trên địa bàn vọt lên tới 10% tổng dư nợ.

Nguyên nhân phát sinh nợ xấu trong lĩnh vực sản xuất chủ yếu do khó khăn của nền kinh tế dẫn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp thua lỗ, không trả được nợ vay ngân hàng.

Một nguyên nhân khác, theo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP HCM là do quá trình thẩm định cho vay chưa chặt chẽ, dẫn đến chất lượng tín dụng kém. Quy trình xử lý nợ xấu qua cơ quan thi hành án còn mất nhiều thời gian và vướng mắc… dẫn đến việc thu hồi khó khăn.

Cơ quan này cho rằng, mặc dù nợ xấu trên địa bàn năm nay có xu hướng gia tăng vàcao hơn năm trước nhưng đã được các ngân hàng đánh giá đúng bản chất, trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ để tạo tiền đề phát triển tốt cho thời gian tới.

Bản thân các ngân hàng thương mại từ đầu năm đến nay đã tự triển khai nhiều giải pháp để xử lý nợ xấu hơn 20.000 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ xấu bằng tiền là hơn 5.000 tỷ đồng, sử dụng quỹ dự phòng rủi ro hơn 4.900 tỷ đồng và bán cho VAMC trên 5.000 tỷ đồng, bán tài sản đảm bảo thu hồi nợ khoảng 500 tỷ đồng, còn lại là qua các kênh khác.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước, 2014 vẫn là một năm khó khăn nên các ngân hàng phải trích lập dự phòng rủi ro đầy đủ.